Telefon: +48 58 731 19 15 Kontakt: dzierzb@iopan.pl EN

mała flaga Polski

Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POM
Nauka Dla Społeczeństwa

Konferencje


The 17th Chaotic Modeling & Simulation International Conference CHAOS-2024 Chania, Crete, Greece, Tuesday 11 - Friday 14 June 2024

Oral presentations [PDF]

Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Maciej Janecki, Dawid Dybowski, Artur Nowicki, and Jaromir Jakacki "Spatial-temporal Dynamics of Physical Processes in the Marine Environment of the Southern Baltic Sea - Numerical Modeling"

 


5th Baltic Earth Conference “New Challenges for Baltic Sea Earth System Research” Jūrmala, Latvia 13 -17 May 2024

Oral presentations [PDF]

Dawid Dybowski, Maciej Janecki, Lidia Dzierzbicka-Głowacka, “Detection of marine eddies based on high-resolution model data”, Conference Proceedings pp 174;

Maciej Janecki, Dawid Dybowski, Lidia Dzierzbicka-Głowacka, “Baltic Sea Water Dynamics: The Role of the CSI-POM Project in Understanding Thermocline, Halocline, and Pycnocline”, Conference Proceedings pp 177;

Pan Dawid Dybowski prezentujący wyniki projektu CSI-POM na konferencji 5th Baltic Earth Conference

Pan Dawid Dybowski prezentujący wyniki projektu CSI-POM na konferencji 5th Baltic Earth Conference

 


ICERI2023 - 16th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain. 13-15 November, 2023.

Session: Workplace & Vocational Training:
L. Dzierzbicka-Glowacka, M. Janecki, D. Dybowski, P. Pieckiel, A. Nowicki, M. Wójcik, J. Wittbrodt, "KNOWLEDGE TRANSFER PLATFORM FINDFISH – DIGITAL/WEB SERVICE" - ICERI2023 Proceedings - pages 3444-3450, doi: 10.21125/iceri.2023.0892

Session: New Challenges in Education and Research
L. Dzierzbicka-Glowacka, D. Dybowski, M. Janecki, A. Nowicki, T. Zieliński, "SOCIAL DEMAND FOR THE DIGITAL INFORMATION SYSTEM FOR POLISH MARINE AREAS" - ICERI2023 Proceedings - pages 3426-3430. doi: 10.21125/iceri.2023.0887

Prof. Lidia Dzierzbicka - Głowacka na tle baneru konferencji ICERI 2023


Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023

W dniach 19 i 20 października 2023 r. prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, brała udział w 8. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie - w wydarzeniu naukowo-technologicznym poświęconym upowszechnianiu nowatorskich badań naukowych i innowacyjnych technologii, w panelu "Kobieta nauki, która zmienia świat" prezentując wykład „Cyfrowy system informacji o środowisku morskim - ukierunkowany połów danych”. Inspirująca konferencja branżowa, w ramach której uczestniczki wypowiedzą się o sytuacji kobiet w nauce: wadze zaangażowania w działalność badawczą, rozwoju potencjału naukowego i konieczności zwiększenia udziału kobiet-naukowców w środowisku naukowym.

Prof. Lidia Dzierzbicka - \
Głowacka podczas prelekcji na Forum Inteligentnego Rozwoju - Uniejów 2023


Ogólnopolska konferencja użytkowników HPC​ "DataComp - AI, HPC and Big Data Analysis for Grand Challenges"

CI TASK, kampus Politechniki Gdańskiej, 19-20 września 2023 w Gdańsk, 13:00 – 14:30, Sesja II – Gospodarka

Główne cele wydarzenia to:

 • Prezentacja osiągnięć naukowych realizowanych na infrastrukturze badawczej w ramach naukowych grantów obliczeniowych,
 • Wymiana doświadczeń związanych z wykorzystaniem infrastruktury badawczej w nauce.
 • Prezentacja referatów przez Pracownię Modelowania Procesów Ekohydrodynamicznych IOPAN
  • Usługa dla Gospodarki Morskiej i nie tylko – Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POM – prof. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
  • WaterPUCK – serwis umożliwiający ocenę wpływu gospodarstw rolnych na jakość wód – dr Dawid Dybowski, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
  • Usługa dla Rybaków i nie tylko – Platforma transferu wiedzy FindFISH – prof. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

https://datacomputing.pl/program/

 


V Międzynarodowe Forum Gospodarcze

W dniu 25 maja 2023 r. prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, brała udział w V MIĘDZYNARODOWYM FORUM GOSPODARCZYM w Centrum Konferencyjno-Biznesowym Stadionu Śląskiego w Chorzowie, w Panelu Dyskusyjnym "Potencjał polskich innowacji", na którym rozmawiano na tematy:

 • Rozwiązania jutra
 • Co blokuje rozwój innowacyjności?
 • Potencjał polskich badaczy
 • Polskie innowacje na arenie międzynarodowej

panel dyskusyjny - widok sceny z goścmi


16th Chaotic Modeling and Simulation International Conference, 13 - 16 June, 2023, Heraklion, Crete, Greece Lidia Dzierzbicka-Głowacka, Maciej Janecki, Dawid Dybowski, Artur Nowicki, „Digital Information System for Polish maritime areas” Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences, Sopot, Poland

E-mail: dzierzb@iopan.pl

– wystąpienie na „Special and Contributed Sessions: Models – Information – Lasers”, Friday, 16.06.2023.

Abstract: The primary objective of the system CSI-POM will be to determine the structures, dynamics and spatiotemporal variability of physical processes occurring in the marine environment of the southern Baltic Sea using tools based on numerical modeling developed under the project.

The subject of our activities t will be the development and construction of a Digital System of Information on the Environment of the Polish marine areas of the Baltic Sea (CSI-POM) in order to visualize model results and make them available in the form of maps in real time and with 48+ hour forecasts for a wide range of users.

This system CSI-POM is a response to the problems occurring in maritime management, which are related to the need for a reliable and accurate tool for observing changes in the marine environment. These include activities concerning:

 • planning and evaluating optimal hydrodynamic conditions for ongoing projects,
 • making optimal decisions when planning ventures in individual maritime sectors,
 • increasing the safety and efficiency of the work performed.

Conscious investment management, will avoid unnecessary losses and schedule changes.

It is estimated that the CSI-POM system will be useful not only for scientists but also for entities related to the maritime economy: transportation and logistics, offshore, fisheries, as well as education and local governments.

Scientific work co-financed from the Polish state budget under the program of the Minister of Education and Science under the name "Science for Society" No. NdS/546027/2022/2022, co-financing amount 1702130,65 PLN, total value of the project 1702130,65 PLN.

Keywords: Numerical modeling, Physical processes, Simulations, Southern Baltic Sea.

Prezentacja prof. Lidii Dierzbickiej-Głowackiej podczas konferencji - widok z sali

prof. Lidia Dierzbickiej-Głowackiej na tle banneru reklamującego konferencję pt. 16th Chaotic modeling and simulation conference 


Back to top
Logo MEN
Flaga Polski
Logo Nauka Dla Społeczeństwa
Logo projektu CSI POM
Logo IO PAN

Projekt jest finansowany ze Środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu "Nauka dla Społeczeństwa"