Telefon: +48 58 731 19 15 Kontakt: dzierzb@iopan.pl EN

mała flaga Polski

Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POM
Nauka Dla Społeczeństwa

Cytowanie projektu

Publikacje wyników projektu powinny być opatrzone informacją: „Praca naukowa (zamiennie: Publikacja) dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr NdS/546027/2022/2022 kwota dofinansowania 1 702 130,65 zł całkowita wartość projektu 1 702 130,65 zł”.
Wyniki projektu powinny być opatrzone graficznym znakiem programu ustalonym przez Ministra. W przypadku opatrzenia wyników projektu informacją w języku obcym oraz znakiem graficznym w języku obcym, należy dodatkowo wskazać kraj (Polska).
W przypadku innych wyników projektu niż wymienione powyżej Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na nich graficznego znaku programu.

Back to top
Logo MEN
Flaga Polski
Logo Nauka Dla Społeczeństwa
Logo projektu CSI POM
Logo IO PAN

Projekt jest finansowany ze Środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu "Nauka dla Społeczeństwa"