Telefon: +48 58 731 19 15 Kontakt: dzierzb@iopan.pl EN

mała flaga Polski

Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POM
Nauka Dla Społeczeństwa

CSI POM

„Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich CSI-POM” w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa".
Zasadniczym celem projektu będzie określenie struktur, dynamiki i zmienności czasowo-przestrzennej procesów fizycznych zachodzących w środowisku morskim południowego Bałtyku przy użyciu opracowanych w ramach projektu narzędzi opartych na modelowaniu numerycznym.
Przedmiotem naszych działań w ramach proponowanego projektu będzie opracowanie i budowa Cyfrowego Systemu Informacji o środowisku polskich obszarów morskich Bałtyku (CSI-POM) celem wizualizacji wyników modelowych i udostępniania ich w formie map w czasie rzeczywistym i z 48+ godzinną prognozą dla szerokiego grona użytkowników.
Niniejszy projekt stanowi odpowiedź na problemy występujące w gospodarce morskiej, które związane są z potrzebą posiadania niezawodnego i dokładnego narzędzia do obserwowania zmian zachodzących w środowisku morskim. Należą do nich m.in. działania dotyczące:

Świadome zarządzanie inwestycją, pozwoli uniknąć niepotrzebnych strat i zmian w harmonogramie.

Działania w ramach projektu CSI-POM:

  1. Opracowanie i budowa modelu fizycznego 3D CEMBS-PolSea południowego Bałtyku.
  2. Opracowanie modułu asymilacji danych satelitarnych dla modelu 3D CEMBS-PolSea.
  3. Opracowanie nowych narzędzi określania struktury, dynamiki i zmienności procesów fizycznych w południowym Bałtyku.
  4. Sprawdzenie funkcjonalności i integracja modelu fizycznego 3D CEMBS-PolSea z nowo opracowanymi modułami/narzędziami oraz końcowa weryfikacja modelu.
  5. Opracowanie i budowa internetowego operacyjnego Cyfrowego Systemu Informacji o środowisku polskich obszarów morskich CSI-POM.
  6. Przygotowanie do użytku Cyfrowego Systemu Informacji o środowisku polskich obszarów morskich CSI-POM.
  7. Społeczne zapotrzebowanie na system CSI-POM.

Planowane efekty realizacji projektu:

Udostępnienie Cyfrowego Systemu Informacji CSI-POM umożliwi:

Ekonomiczny efekt realizacji projektu odczuwalny będzie od razu po wdrożeniu usługi i w rezultacie korzystania z niej przez przedsiębiorców, natomiast istotny efekt na poziomie wpływu na środowisko będzie można zaobserwować w okresie 5-10 lat po zakończeniu projektu.

Szacuje się, że system CSI-POM przydatny będzie nie tylko dla naukowców ale także dla podmiotów związanych z gospodarką morską: transportu i logistyki, offshore, rybołówstwa, jak również edukacji i samorządom.

Back to top
Logo MEN
Flaga Polski
Logo Nauka Dla Społeczeństwa
Logo projektu CSI POM
Logo IO PAN

Projekt jest finansowany ze Środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu "Nauka dla Społeczeństwa"